Verbouwingen

Hoe kan jij ons helpen?

Het bouwproject voor een nieuw KLJ gebouw aan de Losting in Nieuwrode vordert gestaag.

De voorbije maanden is hard doorgewerkt aan het leggen van nutsvoorzieningen, rioleringswerken en buitenaanleg (met dank aan de gemeente en de werkmannen van openbare werken).
Binnen in het gebouw is werk gemaakt van het leggen van alle elektrische installaties en sanitaire voorzieningen (met dank aan de vele vrijwilligers die elke zaterdag komen meehelpen).
Het plaatsen van de binnendeuren en brandbeveiligingsapparatuur hebben we laten uitvoeren door vakbekwame mensen.
Wat nog op stapel staat is de leuning van de binnentrap én de afkasting van de WC's.

En dan zal ons geld op zijn!

Terwijl we zeker nog de verwarming én de brandbeveiliging (brandsirene én rookkoepel) DRINGEND moeten afwerken. Geraamde kostprijs samen ongeveer € 15.000!

Zoals bij elke bouw komt het voorziene budget zelden overeen met de werkelijke uitgaven.
Vaak word je in de loop van het project geconfronteerd met onvoorziene kosten.
Dit is helaas ook bij ons project het geval.
De gemeente Holsbeek komt tegemoet met een extra subsidiëring van 50% voor bijna € 30.000. Alleen betekent dit dat wij zelf eerst de nodige financiële middelen ter beschikking moeten hebben om te besteden en pas dan kunnen we aanspraak maken op extra subsidies aan 50% van het uitgegeven bedrag.
Dus voor elke uitgegeven € 100 krijgen we er van de gemeente € 50 terug!

We hebben dus extra geld nodig!

Heb jij een goed idee? Weet jij een mogelijkheid om extra middelen te verwerven?

Een lening is momenteel moeilijk haalbaar, gezien de onmogelijkheid om de eerste twee jaar terug te betalen daar het gebouw nog niet verhuurbaar is.
KLJ nationaal biedt ons recent de mogelijkheid om fiscale attesten te kunnen uitschrijven.
Dit betekent dat elk bedrag van minimaal € 40 met vermelding "GIFT 21057 + [rijksregisternummer van de schenker]" dat gestort wordt op rekeningnummer BE96 7343 7734 9005 (KREDBEBB) op naam van "KLJ & Groene Kring vzw, Diestsevest 32 bus 3b, 3000 Leuven" recht geeft op een fiscale belastingsvermindering van 45%.
Maar ook andere ideeën naar extra financiering en budgettering zijn welkom.
Het wordt dringend want de winter staat voor de deur.
Met z'n allen weten we meer én kennen we meer mogelijkheden dan alleen.

Vandaar deze oproep: hoe kan jij ons helpen?

Alvast dank voor je betrokkenheid en inzet,

 

Namens het bestuur van VZW Jeugdlokalen KLJ Nieuwrode

 

Download hier het pamflet

VZW Jeugdlokalen KLJ Nieuwrode bouwt nieuwe lokalen die ook dienst doen als jeugdverblijfcentrum met overnachtingsmogelijkheden.

Dit project wordt gerealiseerd met de financiële ondersteuning van talrijke partners, waaronder vele ouders en sympathisanten van KLJ Nieuwrode.

Onze subsidiërende partners zijn Gemeente Holsbeek, Toerisme Vlaanderen en Provincie Vlaams-Brabant.

Contactpersonen:
Karel Jacobs - 0476 75 98 69
Gert Van der Meiren - 016 56 32 64

Design & Development by Happy Syrup