Inschrijven

Vul het onderstaande formulier in om uw kinderen in te schrijven voor het KLJ-jaar 2018-2019.

De velden die aangeduid zijn met een sterretje, zijn verplicht.

Vergeet na het inschrijven ook niet te betalen. Het betalen van het inschrijvingsgeld gebeurt uitsluitend per overschrijving op het nummer BE85 7340 1326 9306 met als vermelding "Inschrijving werkjaar 2018-2019 + [Naam van je kind(eren)]". Het inschrijvingsgeld bedraagt 50 euro voor het eerste kind en 45 euro voor elk volgende kind.

Bezorg ons ook zeker de medische fiche die u hier kunt downloaden.

Gegevens van uw kind(eren)

Naam*: Voornaam*:
Geboortedatum*: jjjj-mm-dd Geslacht*: M / V
Naam: Voornaam:
Geboortedatum: jjjj-mm-dd Geslacht: M / V
Naam: Voornaam:
Geboortedatum: jjjj-mm-dd Geslacht: M / V
Naam: Voornaam:
Geboortedatum: jjjj-mm-dd Geslacht: M / V
Naam: Voornaam:
Geboortedatum: jjjj-mm-dd Geslacht: M / V

Gegevens van een ouder/voogd

Naam*:
Voornaam*:
Straat*:
Huisnummer (en bus)*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoonnummer:
GSM:
E-mailadres:
Via uw emailadres kunnen wij u makkelijk op de hoogte houden van eventuele aanpassingen in het maandprogramma.

Kakeljee

Kakeljee is een tweemaandelijks tijdschrift. Duid hier aan of je je Kakeljee via e-mail of via de post wil ontvangen*:
Via e-mail op het volgende adres:
Via de post

Opmerkingen:


Design & Development by Happy Syrup